Zasady zwrotu VAT

>Kupując smart apartament w NADOLNIK Compact Apartments, oprócz możliwości otrzymywania stałego przychody z tytułu najmu lokalu oraz prawa do pomniejszenia podatku dochodowego z tytułu najmu o koszty np. amortyzacji, odsetek od kredytu, ubezpieczenia, remontów itp. mogą Państwo odzyskać całość zapłaconego podatku VAT.

W przypadku zakupu przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz przez spółki kapitałowe rozliczenie zarówno podatku VAT jak i przychodów z najmu odbywa się na zasadach ogólnych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nabywające apartament również mają prawo do odliczenia całości zapłaconego przy zakupie podatku VAT.

Taka możliwość wynika z artykułu 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadku wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem pozwalającym na zwrot podatku VAT jest wynajęcie apartamentu i wystawienie minimum jednej faktury VAT.

 

PROCEDURA ZWROTU VAT wygląda następująco:

  • rejestracja jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca uzyskiwania dochodów (formularz VAT-R). Rejestracja musi nastąpić przed dokonaniem wpłaty zaliczki,
  • prowadzenie rejestru VAT i ujmowanie w rejestrze zakupów VAT faktur wystawianych przez NADOLNIK Compact Apartments,
  • składanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego w okresach miesięcznych lub kwartalnych (w zależności od wybranej częstotliwości rozliczania),
  • zwrot podatku VAT następuje w terminie 180 dni. Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (artykuł 87 ust. 5 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Możliwość uzyskania zwrotu całości zapłaconego podatku VAT znacząco podnosi atrakcyjność zakupu inwestycyjnego apartamentów w stosunku do zwykłych mieszkań.

Informacja podatkowa ➝